İktisat Bölümü

Doktora Tez Savunması – Arş. Gör. Dr. Buket AYDIN

İktisat Bölümü İktisat Teorisi anabilim dalında çalışmakta olan öğretim elemanlarından Arş. Gör. Buket AYDIN, Doktora Tez Savunma Sınavında oy birliği ile başarılı bulunarak “Doktor” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarısının devamını dileriz.