İktisat Bölümü

İktisat Bölümü Öğrencileri için Erasmus+ ve Diğer Değişim Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde, 10.08.2023 Perşembe günü saat 14.00’de İktisat Bölümü Erasmus+ Koordinatörü Doç. Dr. Ziya Yurttançıkmaz, Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Koordinatörü Öğr. Gör. Pınar Uçak ve İktisat Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Bekir Emre Aşkın’ın katılımıyla “İktisat Bölümü Öğrencileri için Erasmus+ ve Diğer Değişim Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” adlı program tamamlanmıştır. Düzenlenen programda Erasmus+ ve diğer değişim programlarının başvuru koşulları, hibeler ve ilgili diğer süreçler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Erasmus+ programlarından faydalanan akademisyen ve öğrenciler tecrübelerini paylaşmışlardır.