İktisat Bölümü

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA YÖNELİK STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞTAY SERİSİ DÜZENLENDİ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Atatürk Üniversitesinin strateji ve eylem planını oluşturmak amacıyla her bir amaca yönelik 16 farklı çalıştay düzenlenmiştir. Akademisyenlerimizden Doç. Dr. Dilek ÖZDEMİR ve Doç. Dr. Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ çalıştay serisinde moderatör olarak görev yapmıştır. Yine bu çalıştay serisinde bölümümüzden çok sayıda akademisyen çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Çalıştay serisinin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI: “Katılımcılarımızın çalıştay serisi sırasında sundukları fikir ve öneriler, Üniversitenin sürdürülebilir kalkınma alanındaki çabalarına da katkı sağlayacak. Bu paydaşlar, Üniversitenin öğrenci, öğretim üyesi ve personeliyle birlikte sürdürülebilirlik odaklı projelerde iş birliği yapma potansiyeline sahip. İç ve dış paydaşların çalıştaylarda gösterdikleri aktif katılım, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma çabalarında önemli bir itici güç. Bu katılım, farkındalığı artırmak, stratejileri güçlendirmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için birlikte çalışma fırsatı sunuyor. Paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürülebilirlik konusunda daha fazla projeye imza atacağız ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullanmışlardır.

Çalıştaylarda görev alan tüm akademisyenlerin katkılarından dolayı teşekkür eder, akademisyenlerimize başarılar dileriz.