İktisat Bölümü

Bölüm Akademik Kurulu ve Akreditasyon Eylem Planı Toplantısı

07.06.2023 tarihinde bölüm akademik genel kurulu İktisat Bölümü akreditasyon eylem planı toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, İktisat Bölümünün mevcut durumu tartışılmış ve oluşturulmuş olan İktisat Bölümü Akreditasyon Eylem Planı bölüm öğretim üyelerine tanıtılmıştır. Akreditasyon sürecinde bölümün tüm öğretim üyelerinin katkılarının önemli olduğu belirtilmiştir. Toplantı sonunda bölümün tüm öğretim üyeleri sürece desteklerini açıklamıştır ve üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerini belirtmişlerdir.