İktisat Bölümü

Kongre Katılım Duyurusu 2

Bölümümüz akademik personellerinden Doç. Dr. Dilek Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Ş. Mustafa Ersungur Dr. Öğr. Üyesi Özge Buzdağlı, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen ve Arş. Gör. Kerem Fırat Coşkun 26-27 Mayıs arasında Sivas’ta düzenlenen Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi, (EFİ 2023) adlı kongrede bildiri sunumu yapmışlardır. Akademisyenlerimizi tebrik ederiz.

Arzu Tural Dikmen, Serap Bedir Kara
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Özge Buzdağlı, Dilek Özdemir
Türkiye’de Başkanlık Sistemi Öncesi ve Sonrasında Döviz Kuru Değişkenliğinin Asimetrik Stokastik Volatilite Modeliyle Tahmini

Çevrimiçi Katılımlar:

Şaban Mustafa Ersungur, Elifnur Tığtepe
Türkiye’de Ekolojik Ayak İzi ile Ticari Dışa Açıklık İlişkisi


Kerem Fırat Coşkun, Özge Buzdağlı Türkiye’de Karbon Histerisinin Geçerliliğinin RALS-LM Birim Kök Testi İle Analizi