İktisat Bölümü

Kongre Katılım Duyurusu 1

Bölümümüz akademik personellerinden Prof. Dr. Vedat KAYA, Prof. Dr. Yusuf AKAN, Doç. Dr. Dilek ÖZDEMİR, Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA, Arş. Gör. Sinem ATICI USTALAR ve Arş. Gör. Kerem Fırat Coşkun 17-18 Mayıs arasında İzmir’de düzenlenen 7. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi adlı kongrede bildiri sunumu yapmışlardır. Akademisyenlerimizi tebrik ederiz.

Ömer Yalçınkaya, Vedat Kaya, Gökhan Erkal

Ekonomik Yapısal Reformların Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Ömer Yalçınkaya, Vedat Kaya, Gökhan Erkal

Türkiye İçin Ekonomik Yapısal Reformların Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi: 1990-2021

Ayşe Çay Atalay, Yusuf Akan

Türkiye’de Suç ve Gelir Dağılımı İlişkisine Mekansal Bir Yaklaşım

Sinem Atıcı Ustalar, Tuğba Salman, Kerem Fırat Coşkun

Demokrasi İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi