İktisat Bölümü

Toplumsal Duyarlılık Dersi (Engelli ve Yaşlı Hakları Temalı Söyleşi)

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Buzdağlı’nın fakülte bünyesinde yürütmüş olduğu Toplumsal Duyarlılık Ders koordinatörlüğü öncülüğünde 15 Kasım 2023 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hakları Temalı Söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşide Dr. Öğr. Üyesi Mukadder HORASAN hocamız tarafından Engelli ve Yaşlı Hakları kapsamında konuşma yapılmıştır.