İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tarihçe

Dünden Bugüne İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını almıştır. Fakültemiz bünyesinde eşit ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alan İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Ağustos 2023 itibariyle fakültede 34 Profesör, 25 Doçent, 25 Dr. Öğr. Üyesi , 6 Dr. Araştırma Görevlisi , 5 Dr. Öğretim Görevlisi , 25 Araştırma Görevlisi ve 25 idari personel görev yapmaktadır. Örgün ve ikinci öğretim programlarına kayıtlı toplam 3527 öğrenci, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 1435’i aşkın lisansüstü eğitim öğrencisi ile eğitime devam edilmektedir. Öğrenciler fakültedeki eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra isteğe bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve bankalar, öğrencilerin yaygın olarak staj yaptıkları yerlerden sadece birkaçıdır. Fakültede öğrencileri sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere yönlendiren Ekonomi, Yönetim, Ekovizyon, Ekoloji, Girişimcilik ve İnovasyon, Çalışma Ekonomisi, AtaKamu ve Mavi Noktalar İİBF öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Söz konusu kulüpler fakülte yönetimi tarafından sürekli olarak denetlenmekte ve desteklenmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1973 yılından beri “İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” adı altında yılda 4 kez yayımlanan bir dergiye sahiptir. TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahil olan ve EBSCOhost tarafından taranan dergide, Türkçe ve İngilizce olarak iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb. konularda makaleler yayımlanmaktadır. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde her yıl çeşitli alanlarda sempozyum, konferans, kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir. Gerek kamu ve gerekse özel sektörde üst düzeyde görev yapabilecek nitelikte elamanlar yetiştirmeyi amaç edinen fakülteden mezun olan öğrenciler; finans, satış-pazarlama, ulaşım, hizmet, dış ticaret, imalat, enerji ve serbest meslek gibi iş kollarında yönetici, uzman, müfettiş ve koordinatör olarak görev almaktadırlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için iş olanakları diğer fakülte mezunlarına göre çok daha geniştir. Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, yeminli mali müşavirlik, müfettişlik, vergi denetmenliği, hesap uzmanlığı, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve borsa brokerlığı özellikle fakültedeki öğrenimlerini bilgisayar ve yabancı dille destekleyen mezunların tercih edebilecekleri mesleklerden sadece bir kaçıdır.