İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR

 • Öğrenciler, sınav salonuna kimlik belgelerini getirmeli ve kimliklerini oturdukları sırada, gözetmenlerin rahatlıkla görebilecekleri bir noktada bulundurmalıdırlar. Kimliği olmayan öğrencinin sınava girmesi kesinlikle yasaktır.
 • Öğrencilerin sınavlarda mutlaka kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı gibi gerekli araçları yanlarında getirmelidirler.
 • Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden herhangi bir şey istemeleri kesinlikle yasaktır.
 • Öğrencilerin cep telefonu ile sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Eğer cep telefonunu yanında getiren öğrenci varsa kapalı bir şekilde Hoca masasına bırakması gerekir. Görevli gözetmenler cep telefonlarının teslimi ve korunması gibi hususlardan sorumlu değildir.
 • Her öğrencinin sınav öncesi ilan edilen sınıfta ve sıra numarasında sınava girmesi gerekir. Başka bir sınıfta veya sırada sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 • Öğrenciler optik kâğıtlarına öğrenci numaralarını, soru grubunu ve cevaplarını kurşun kalemle işaretlemelidir. Bu işlemleri sınav süresi içerisinde tamamlamaları gerekir.
 • Sınavda cep telefonu ve diğer elektronik haberleşme araçlarının açık tutulması ve ne amaçla olursa olsun kullanılması yasaktır. Aksi halde kopya nedeni olarak kabul edilecektir.
 • Öğrenciler, ilgili dersin hocasının izni olmadan sınav salonuna sözlük, hesap makinesi, hesap cetveli vb. araçları getiremez ve yanlarında bulunduramazlar.
 • Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb. yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulunduramaz. Yukarıda sayılan gereçlerin tümü sınav sonuna kadar salondaki masanın üzerine bırakılabilir.
 • Sınav başladıktan sonra her ne sebeple olursa olsun sınav salonunu terk eden öğrenciler, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremezler.
 • Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları, koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili yüksek sesli yorum yapmaları yasaktır.
 • Sınav süresince sınav gözetmenleriyle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav süresince sınıfta tek yetkili gözetmendir. Gözetmen isterse kurallara aykırı davranış gösteren öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav salonundan çıkarabilir ve itiraz eden öğrencilerin sınavlarını geçersiz sayabilir. Öğrenciler sınav salonundaki gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
 • Sınav esnasında sınıfın huzurunu bozacak davranışlara kesinlikle izin verilmeyecektir. Her öğrenci, öğrenciliğin gerektirdiği vakarla hareket edecek, aksi şekilde hareket edenler hakkında ilgili yönetmelik hükümleri gereği disiplin soruşturması açılacaktır.
 • Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kâğıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kâğıdını göstermesi kopya muamelesi olarak işlem görecektir. Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye teşebbüs etmek, kopya vermek veya yardım etmek gibi davranışlarda gözetmenler uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Öğrenciler soru ve cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin görmeyeceği şekilde tutmalı aksi durumlarda gözetmen uyarmaksızın öğrencinin sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.
 • Öğrencilerin sıraların üzerlerine sınavla ilgili yazı yazmaları yasaktır. Sıraların üzerinde herhangi bir yazı olduğunu gören öğrenciler sınav başlamadan bunları silmeleri gerekir.
 • Çanta, mont, kaban, atkı, manto, pardesü, şapka vb. kişisel eşyalar askılıklara asılmalıdır. Sıraların, masaların üzerinde kesinlikle bu ve benzeri eşyalar bulundurulmamalıdır.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde öğrencinin sınavdan çıkmasına izin verilmez. Sınava geç gelen öğrenciler ilk 15 dakika içerisinde sınava girebilirler. Ancak kendilerine ek süre verilmez.
 • Ortak Zorunlu Derslerin sınav giriş belgeleri öğrenci bilgi sistemi sayfasından alınır. Sınav Giriş Belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
 • Üniversite Seçmeli Derslerinin sınavları için ayrıca giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
 • Bu kurallara uymayan öğrenciler hakkında gözetmen tarafından tutanak düzenlenir ve Dekanlık makamına sunulur.
 • Kopya gibi disiplin suçlarında en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verildiğinden öğrencilerimizin cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için yukarıda belirtilen kurallara uymaları önem arz etmektedir.