İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tek Ders – AGNO – Mazeret -ASSS Sınavları

Tek Ders Sınavı

Mezuniyet tek ders sınavı 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de A2 Amfisinde yapılacaktır. Tek Ders Sınavına girecek öğrenciler en geç 8 Temmuz 2024 Tarihine kadar, Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan “Öğrenim/ Öğrenim Talepleri” menüsünden dilekçelerini indirip doldurup tekrar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvurular danışmanların sistemine düşecektir(Öğrenci başvuru yaptıktan sonra danışmanına onaylaması için bilgi vermesi gerekmektedir).

AGNO Sınavı

Öğrenci tüm derslerini başarmasına rağmen AGNO’su 2.00’nin altında kaldığı için mezun olamıyorsa bu öğrenciler 11-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında dersin öğretim üyesi tarafından yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin en geç 10 Temmuz 2024 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan “Öğrenim/ Öğrenim Talepleri” menüsünden dilekçelerini indirip doldurup tekrar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvurular danışmanların sistemine düşecektir(Öğrenci başvuru yaptıktan sonra danışmanına onaylaması için bilgi vermesi gerekmektedir).

Not: AGNO Sınavına girecek öğrenciler dersin öğretim elemanı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Mazeret Sınavı

Bahar dönemi Bütünleme sınavlarına geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrencilerimizin, mazeretlerini belirtir belgeleri ibraz etmeleri halinde Bütünleme Sınav Mazeretine kabul edilirler. Mazeret sınavı 8-9 Temmuz 2024 Tarihleri arasında dersin öğretim elemanının belirleyeceği saatte yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin en geç 05 Temmuz 2024 tarihinde kadar Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan “Öğrenim/ Öğrenim Talepleri” menüsünden, dilekçelerini ve mazeret belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvurular danışmanların sistemine düşecektir(Öğrenci başvuru yaptıktan sonra danışmanına onaylaması için bilgi vermesi gerekmektedir). Sisteme Mazeret belirtir rapor ve bunun gibi belgeleri yükleyemeyen öğrenciler mustafa.bayir@atauni.edu.tr adresine mail olarak gönderebilirler.

Azami Süre Sonu Sınav Takvimi

Azami Süre Sonu Sınavlarına Girecek öğrencilerin sınav tarihleri Dekanlığımızca belirlenmiştir.

Sınava girecek öğrenciler dersin öğretim elemanı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğretim üyesinin belirleyeceği yer ve saatte yapılacaktır.

Azami süre sonu sınav takvimi ;

I. sınavlarının 12-13-14 Şubat 2024 tarihlerinde

II. sınavların ise 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde yapılmasına

Azami Süre Sonu Sınavına girecek Öğrencilerimiz en geç 09 Şubat 2024 Tarihine kadar OBS’den başvuru dilekçelerini doldurmaları gerekmektedir.