İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Vedat KAYA Başkan-Dekan
Prof. Dr. Yusuf AKAN Üye
Prof.Dr. Fatih Çoşkun ERTAŞ Üye
Prof.Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI Üye
Doç.Dr. Ali Servet ÖNCÜ Üye
Doç.Dr. Salih Börteçine AVCİ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ERKAL Üye
Arş.Gör. Aslıhan YETİM Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Aslı AYKAN Öğrenci Temsilcisi
Fakülte Sekreteri Fatih ÖZTÜRK Raportör