İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

I. Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Öğrenci Kongresi Sona Erdi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında (SBS-2022-10296) organize edilen I. Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Öğrenci Kongresi çevrimiçi olarak 21-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uluslararası kongre şartı çerçevesinde özet bildirilerin değerlendirilerek kongre programına dahil edilmesiyle siyasi tarih, uluslararası siyaset, uluslararası hukuk, bölge ve güvenlik çalışmaları başlıklarında bilim kurulunda yer alan öğretim üyelerinin başkanlıklarında 10 oturum gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den 21 farklı üniversiteden 14 katılımcı, yurtdışından ise 12 farklı ülkeden (Ürdün, Gana, Polonya, Finlandiya, Kırgızistan, İngiltere, İran, Azerbaycan, Tayvan, Endonezya, Macaristan ve Rusya) 17 katılımcı eğitim gördükleri üniversitelerini temsilen mevcut araştırmalarını dünyanın çeşitli üniversitelerinden katılan dinleyicilerle paylaşmıştır. Düzenlenen bu kongre, Atatürk Üniversitesi ve ilgili birimlerinin de benimsemiş olduğu uluslararasılaşma yeterliliklerine katkı sağlamış, sonraki dönemde olgunlaşması muhtemel uluslararası iş birliklerinin de önünü açmıştır. Kongre kapsamında ayrıca Rusya-Ukrayna üzerine Prof. Dr. Mehmet Sait DİLEK, Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA ve Prof. Dr. Barış ÖZDAL’ın katılımıyla özel bir oturum gerçekleştirilmiş ve yaşanan kriz tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.