İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

II. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde II. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi çevrimiçi olarak 12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Geniş bir başlığa sahip olan Kongre’de toplam 12 oturum gerçekleştirilmiştir. Yurtdışından 5 farklı ülkeden ve Türkiye’den 24 farklı üniversiteden katılımcının yer aldığı Kongre’de Muhasebe ve Finansman, İktisat, Sosyal Hizmet, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve hukuk alanlarında çok değerli tebliğler sunulmuştur. Düzenlenen Kongre birçok kıymetli akademisyenin etkileşimiyle birlikte Üniversitemizin hedeflediği ulusal ve uluslararası yeni işbirliklerine temel arz edecek bir nitelik kazanmıştır.