İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar II

Fakültemizde 25 Mayıs 2022 tarihinde B2 amfisinde Uluslararası İlişkiler Bölümünün öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Gülşen AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ertuğrul UMUDUM ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÇELİK tarafından düzenlenen “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar II” konulu etkinlik gerçekleştirilmiştir.