İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Toplumsal Duyarlılık Demokrasi ve İnsan Hakları

Toplumsal Duyarlılık dersi kapsamında Demokrasi ve İnsan Hakları (Toplumsal Yaşam ve Saygı) teması işlenmiştir. Edebiyat Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Nevzat Can cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi ayrımcılığa konu olabilecek unsurlara dikkat çekerek eşitlik ve saygı kavramlarını vurgulamak amacıyla öğrencilerimizle buluşmuştur.