İşletme Bölümü

Farabi, Mevlana ve Orhun Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı

24.11.2022 Cuma günü saat 13.30’da Farabi, Mevlana ve Orhun Değişim Programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı başkanı İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş, moderatör Arş. Gör. Kübra Çelik, Konuşmacılar İşletme Bölümü Farabi ve Mevlâna Değişim Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mukadder Horasan ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Orhun Değişim Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Aydın. Katılımcılar İşletme Bölümü Akademisyenleri

Katılım linki: https://us04web.zoom.us/j/78702236142?pwd=zEGeHHGccbebgHJ6GvaNuYq8u9quCv.1

Toplantı Kimliği: 787 0223 6142
Parola: WcyK69