İşletme Bölümü

AKADEMİK GENEL KURUL VE FKGS DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI – I

AKADEMİK GENEL KURUL VE FKGS DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYINDA İŞLETME BÖLÜMÜ OLARAK SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.