İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Geleceğe Bakış, Misyon ve Vizyon

Geleceğe Bakış
 
     İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu misyon ve vizyonunu yansıtan bir slogan (Hayatın hizmetinde, hep ileriye…) belirlemiştir. “Hayatın hizmetinde” misyon alanını, “Hep ileriye” ise vizyon alanını ifade etmektedir. Hayatın hizmetinde olması Atatürk Üniversitesinin logosunda yer alan hayat ağacıyla, hep ileri konseptiyse yine logodaki çift başlı kartalın bakışlarıyla bağdaştırılmıştır. Yeni nesil üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alan üniversitemizin bir birimi olarak vizyon ve misyonunu da bu entegrasyon açısından anlamlandırmaktayız.
 

Misyon

“Hayatın Hizmetinde”

  Paydaşların gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve tecrübeye sahip kalifiye eleman yetiştiren, bölgenin ve dolayısıyla ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan, alanında mezunları tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmaktır.

 

Vizyon 

“Hep İleriye” sloganıyla, bulunduğu yörenin gelişmesine öncelik veren yeni nesil bir Meslek Yüksekokulu olmak.