İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

 İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu; Atatürk Üniversitesi Senatosunun 16.01.1995 tarih ve 01 sayılı oturumunda alınan karar neticesine istinaden Yüksek Öğretim Genel Kuruluna teklif edilmiş ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 16.06.1995 tarihli oturumunda incelenmiş ve İspir Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verilmiştir. 1997-1998 eğitim yılı itibariyle öğrenci alımına başlayan İspir Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün İspir Meslek Yüksekokulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 29.06.1998 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve Meslek Yüksekokullarına ad verme hakkındaki 12.03.1998 tarih ve 98.3.43 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İspir Meslek Yüksekokulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.