İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Yönetimden Mesaj

Belirli mesleklerde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve aynı zamanda öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün temininde büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak mezun olmaları en büyük arzumuzdur. Dünyadaki yeni gelişmelere paralel olarak, geleneksel değerlerimizden kopmadan bu değişimlere ayak uydurmamız gerekmektedir. Bu anlayış ve inançla, öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyoruz.