İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü