İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

The World of Biomedical Technology

Kapsamı

The World of Biomedical Technology (Biyomedikal Teknoloji Dünyası) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Temel Bilimler, Sağlık ve Radyasyon Fiziği, Optik Fizik ve Biyofizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nano-biyoteknoloji, Sağlık Büro Hizmetleri ve Sekreterliği, Biyomedikal Cihazlarda Dış Ticaret, Yönetim ve Organizasyon Sağlık Sektörü, Ormancılık ve Ekonomi alanlarında özgün makaleler (araştırma makalesi, derleme, çeviri, kitap incelemesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi) yayınlanmaktadır.

Scope

The World of Biomedical Technology, original articles (research article, review, translation, book review, scientific meeting evaluation) are published in the field of Biomedical Device Technology, Nanotechnology and Biotechnology, Physics, Chemistry, Biology Basic Sciences, Health and Radiation Physics, Optical Physics and  Biophysics, Molecular Biology and Genetics, Nanobiotechnology, Health Office Services, and Secretariat, Foreign Trade in Biomedical Devices, Management and Organization in the Health Sector, Forestry, and Economics.

İletişim / Contact : worldbiomedtech@atauni.edu.tr

Dergi Baş Editörü / Editor in Chief : Dr. Öğretim Üyesi / Asst. Prof. Sevda SARITAŞ

Yayın çağrımız yakında duyurulacaktır.

Our call papers  will be announced soon.

Dergimize yayın başvuruları şimdilik e-mail ile kabul edilmektedir.

Publication applications to our journal are currently accepted via e-mail.

worldbiomedtech@atauni.edu.tr

Uzaktan ve Hibrit Eğitim Derslerini Görmek İçin Tıklayınız