Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Öğrenci Staj ve İşlemleri Birimi

Teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmadır.

 Zorunlu Staj İşlemleri Süreci:

Öğrenci;  Üniversitemiz Öğrenci Bilgi sisteminden (ÖBS) zorunlu staj başvurusunu yapar. (Zorunlu Staj Formu (1))

Fakülte/Yüksekokul; Yapılan başvuru Fakülte/Yüksekokul staj komisyonu ve Dekanlık/Müdürlük onayından sonra sistem üzerinden sigorta işlemleri için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gelir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;  Staj formu üzerinde beyan edilen bilgiler esas alınarak SGK’ nın 4-a İşe Giriş Bildirgesi sayfasına aktarılıp İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası yapılır.  (SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (2) ) Zorunlu stajı biten öğrenci için SGK üzerinden sigorta çıkış işlemi yapılır. (SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (3) ) İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabilir.

Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

TÜBİTAK Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu için tıklayınız

Staj Seferberliği. Bilgi için tıklayınız