Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Seminerleri V

Bölümümüz öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Dr. Asiye Şimşek ADEMİ, 02.12.2022 tarihinde YZ1 dersliğinde “Feminist Teoriden Hareketle Mehsa Emini Olayının Tahlili” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.