Uluslararası İlişkiler Bölümü

VII. Mülkiye Kongresi’ne Katılım

12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen VII. Mülkiye Kongresi’ne bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Sait DİLEK ve Doc.Dr Ali Servet Öncü bildirileriyle katılmışlardır.