Arap Dili ve Edebiyatı

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında “Erzurumlu Hâce Muhammed Lutfî Efendi (Alvarlı Efe) Hazretlerinin Hayatı ve Hülâsatu’l-Hakâyık Adlı Dîvânındaki Arapça Şiirlerden Örnekler ” adlı sunum düzenlendi.

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerine etkinliğin günü ve saati hakkında daha önceden yapılan duyuru sonrası ilgili zamanda etkinlik alanı olarak belirlenen bölüm sınıfında konuyla ilgili sunum yapılmıştır. Alvarlı Efe’nin hayatı hakkındaki sunum sonrası divanında yer alan Arapça şiirlerden seçilen örnekler Türkçe tercümeleriyle birlikte sunulmuştur. Alvarlı Efe’nin matbu divanı getirilmiş ve öğrencilerin divanı incelemesi sağlanmıştır. Erzurum’un kurtuluşuna giden tarihi süreç hakkında bilgilendirme yapılmış ve Alvarlı Efe’nin söz konusu devreye katkıları hakkında bilgiler verilmiştir. Alvarlı Efe’nin kişisel fotoğrafları, kendisine ve ailesine ait kabir taşları tanıtılmış son olarak külliyesi hakkında bilgi verilerek etkinlik sonlandırılmıştır.