Arap Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalları

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nevzat H. YANIK (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Selami BAKIRCI

Prof. Dr. Sait UYLAŞ

Doç. Dr. Nurullah YILMAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ

Dr. Öğr. Üy. Hayati ÖNCEL (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Arş. Gör. Muhammet Emin UZUNYAYLALI

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ