Arap Dili ve Edebiyatı

Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Nevzat Hafis YANIK 

Doç. Dr. Nurullah YILMAZ 

Dr. Öğr.Üyesi. Hayati ÖNCEL