Arap Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanının Mesajı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1968 yılında Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları adıyla kurulan bölümümüz, 1983 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları adını alarak Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olmak üzere iki ayrı diplomaya vermeye başlamıştır. Tam yarım asırlık bir mazisi olan bölümümüz, tecrübeli ve donanımlı akademik kadrosuyla ve teknolojik imkânları da kullanarak lisans ve lisansüstü düzeyde öğretimini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Dünyada sürekli gelişen bilgi ve teknoloji, insanın da kendisini sürekli geliştirmesini ve adaptasyonunu zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bilgi ve teknoloji paylaşımı için dil bilmenin hatta birkaç dil bilmenin gerekli olduğu herkesçe de bilinmektedir. Ortadoğu, Asya ve Avrupa’nın merkezinde yer alan ülkemizin jeopolitik konumu ve komşularımızla siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerimizin her geçen gün daha da artması, sizler gibi yabancı dil bilen gençlerin önemini arttırmaktadır. Her zaman söylediğim bir söz vardır. Onu burada da tekrar etmek istiyorum: bir lisan bir insan, ne kadar çok lisan, o kadar çok insan demektir.

Sevgili gençler…

Ülkemizin değişik yerlerinden çıkıp buralara geldiniz ve burada arkadaşlıklar dostluklar kurdunuz. Kimi zaman sevindiniz kimi zaman zor günleriniz oldu. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak, hepimiz burada bir aile olduk. Beni en çok mutlu eden ve asla unutmayacağım özelliğiniz, eğitim- öğretim hayatınız boyunca her Türk gencinde bulunmasını arzu ettiğim üstün niteliklere sahip olmanızdı. Bu güzel tabloyu ve birlik ve beraberliği kalıcı kılmak için hazırlamış olduğunuz yıllıktan dolayı sizleri tebrik eder, hepinize teşekkür ederim.