Arap Dili ve Edebiyatı

Tarihçe

Bölümümüz Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1968’de Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adı ile kurulmuştur. Lisans düzeyindeki öğretimine 1974-1975 öğretim yılında başlamıştır. 1983 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adını alarak Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olmak üzere iki ayrı program uygulamaya ve ayrı diploma vermeye başlamıştır. 14 Ocak 2014 tarihinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları bünyesinden ayrılıp Arap Dili ve Edebiyatı bölümü olarak öğretime devam etmektedir. Bölümümüzün eğitim ve öğretimdeki amacı, lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel düşünceye ve araştırma yeteneğine sahip eleman yetiştirmek, Arap dilinin edebiyatını öğretmektir. Ayrıca Arap kültürünün, klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dildeki kaynaklarda yer alan Türk  tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek yayınlamaktır. Buna ek olarak, öncelikle bulunduğu şehrin insanlarına kültürel olarak hizmet etmek; kütüphanelerdeki Arapça ve Osmanlıca eserleri günümüz insanına cevap verecek şekilde tercüme etmek ve yeniden düzenlemek; bünyesinde bulunduğu Atatürk Üniversitesi`nin çağdaş normlarda bilimsel gelişimine ve uluslararası düzeyde saygınlığına katkıda bulunmak bölümün amaçları arasındadır. Bölümümüz öğrencilerine, Pedagojik Formasyon dersleri, belli kriterler dahilinde Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmektedir. Bölümden mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullarda öğretmen olarak görev aldıkları gibi, Ortadoğu ülkeleri ile gelişen temaslar sayesinde özel sektörde çalışma imkânına sahip olmakta, değişik ülkelerdeki büyükelçilikler, konsolosluklar, gümrükler, kütüphaneler, arşivler başta olmak üzere diğer resmi kurumlarda tercümanlık, uzmanlık vb. dallarda görev alabilmekte, Arapça yazma eserlerin bulunduğu zengin kütüphanelerimizde çalışma imkânları elde etmekte ve tabii olarak üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Arap dili ve edebiyatı bölümü 6 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi, yeni müfredat programı ve teknolojik imkanlarıyla öğretimini sürdürmektedir.