Arap Dili ve Edebiyatı

Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Nurullah YILMAZ(Başkan)

Dr. Öğr.Üy. Hayati ÖNCEL

Arş. Gör. Muhammet Emin UZUNYAYLALI

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ