Arap Dili ve Edebiyatı

Program Öğretim Amaçları

PÖA-1. Arap Dili ve Edebiyatı alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmek ve Arap filolojisi ve edebiyatı alanında ülkemizin ulus ve uluslararası arenada yer almasını sağlayabilecek nitelikli, sorumluluk bilinci yüksek ‘Filologlar’ yetiştirmektir.

 

PÖA-2. Arap Tarihi ve Arap Dili ve Edebiyatının geçirdiği gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olan, Arapçanın ses bilimi, morfolojik, semantik, etimolojik özelliklerini hakkında yeterli, Arapça kelimelerin doğru telaffuzu ve karşılıklı metin tercümelerinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip, edebi metinlerin çözümlenmesi ve edebi metinlere eleştirel yaklaşım, dil eğitimi ve öğretimi gibi alanlarda yeterli donanımı elde etmiş, bilgi toplama, sınıflandırma, analiz ve güvenilir yazılar oluşturma süreçleri hakkında bilgi sahibi Arap dili uzmanları mezun etmek.

 

PÖA-3. Program mezunları formasyon aldıkları takdirde yurt içinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta ve lise düzeyindeki okullarda Arapça öğretmenliği yapabilirler.

 

PÖA-4. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.

 

PÖA-5. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında özel sektör ve konsolosluklar, Dış İşleri Bakanlığı, Emniyet teşkilat ve Askerî kurumlar, Arşivler, çevirmen, editör, yayıncı pozisyonlarıyla basım-yayın alanı, turizm sektörü ve muhtelif kültür kurumlarında çalışabilirler.