Arap Dili ve Edebiyatı

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Kurulu

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Nevzat H. YANIK (Başkan)

Doç.Dr. Nurullah YILMAZ

Dr. Öğr.Üyesi. Hayati ÖNCEL

Arş.Gör. Muhammet Emin UZUNYAYLALI