Arap Dili ve Edebiyatı

Misyon ve Vizyon

Misyon

Temel misyonumuz, Arap Dili ve Edebiyatı’nı, kültür tarihi ve sanatını birlikte öğretmenin yanı sıra Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebiyatı hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip, uluslararası standartlarda Arap Dili eğitim fırsatı sağlayarak onların zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi ve milli kültürünü, ülkesini ve dünyayı bilen, Arap dünyasındaki edebi, siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri takip edebilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilecek seçkin dil uzmanları yetiştirmektir. Aynı zamanda bütün bu kazanımları iş hayatında veya akademik camiada ülkemiz açısından faydalı bir şekilde kullanarak Arap dili ve edebiyatı alanında gerek klasik gerekse modern kaynakları bilim ve akademi dünyasına kazandırmasını sağlamaktır.

 

Vizyon

Arap dili ile yazılan klasik ve modern kaynaklarda bu dillere ve edebiyatlara dair yer alan bilgilerle Türk dili ve kültürüne ait bilgileri değerlendirerek günümüze taşımak, toplumun yararına sunmak, söz konusu Arap dilini konuşan ülkeler ile ülkemiz arasında tarihi, kültürel, bilimsel, diplomatik ve ekonomik alanlara katkıda bulunacak nitelikli bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz, bilim, kültür, tarih, diplomasi, turizm ve ekonomiye katkı yapan öncü ve örnek bir bölüm olmaktır.