Arap Dili ve Edebiyatı

Müfredat Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri:   

Prof. Dr. Nevzat H. YANIK (Başkan)

Prof. Dr. Selami BAKIRCI

Prof. Dr. Sait UYLAŞ

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ