Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Konferans: Şiir, Millî Kültür ve Mağjan Jumabay