Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

2021-2022 Bahar Yarıyılı Sonu İtibarıyla Yüzde Onluk Dilime Giren Öğrenci Listesi

2021-2022 Bahar Yarıyılı Sonu itibarıyla Bölümümüz ikinci öğretim programında yüzde onluk dilime giren öğrenci listesi aşağıdaki gibidir.