Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölümümüzden Yeni Bir Yayın: “Kazak Türkçesi El Kitabı”

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Moldir Ilgısheva’nın ortaklaşa hazırladıkları “Kazak Türkçesi El Kitabı” Fenomen Yayınlarından çıktı. Kitap, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde okuyan öğrenciler ile Kazakça öğrenmek isteyen herkes için hazırlanmış temel düzeyde Kazakça el kitabıdır. Kitabın öğrencilere ve Kazak Türkçesini öğrenmek isteyen herkese faydalı olmasını temenni ediyoruz.