Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türk Dünyasında Alfabelerin Güncel Durumu ve Çözüm Önerileri Uluslararası Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından organize edilen Türk Dünyasında Alfabelerin Güncel Durumu ve Çözüm Önerileri Uluslararası Çalıştayı 14 Kasım 2023 Salı günü Edebiyat Fakültesinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00’da Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda başlayan ilk oturumda Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Baydemir ile Dekan Prof. Dr. Dilaver Düzgün birer açış konuşması yaptılar. İlk oturum yurt içi ve yurt dışından katılan on araştırmacının bildirileriyle, dinleyicilere açık olarak devam etti.

Öğleden sonra saat 14.00’te Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda başlayan ikinci oturum dinleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi. İkinci oturumda tartışma ve müzakereler neticesinde çalıştay ortak sonuç bildirisi hazırlandı. Türk dünyasında alfabe sorunlarının çözümüne yönelik öneri niteliğinde olan ve oy birliğiyle kabul edilen sonuç bildirisinin Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere Türk dünyasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi kararı alındı.

Çalıştaya 2’si Kazakistan’dan, 2’si Kırgızistan’dan, 2’si Gürcistan’dan, 2’si Azerbaycan’dan, 7’si Özbekistan’dan ve 9’u Türkiye’den olmak üzere toplam 24 öğretim üyesi katıldı. Azerbaycanlı katılımcılar dışında bütün öğretim üyeleri oturumlara yüz yüze iştirak ettiler.