07 Mayıs Salı

Yaşayan Âşıklık Geleneği (Âşık Sıtkı Eminoğlu – Âşık İhsan Yavuzer)

7 Mayıs 2024 @ 14:00 - 16:00
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
06 Mayıs Pazartesi

Kaşgarlı’dan Ali Emiri’ye Ali Emiri’den Geleceğe Türkçe

6 Mayıs 2024 @ 14:00 - 16:00
Rektörlük Mavi Salon
14 Kasım Salı

Türk Dünyasında Alfabelerin Güncel Durumu ve Çözüm Önerileri Uluslararası Çalıştayı

14 Kasım 2023 @ 10:00 - 17:00
Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Toplantı Salonu