Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bilim Dalları

Biyoteknoloji Bilim Dalı

Biyoteknoloji Anabilim Dalı eğitim ve Ar-Ge odaklı bir bölümdür. Kavramsal dersler laboratuvar uygulamaları ile bir bütünlük içerisinde verilmekte olup, böylece konuların daha iyi öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Öğrenciler araştırma projelerine katılma konusunda teşvik edilmekte, katılmak isteyenler bölümün tüm olanaklarından yararlanmaktadır. Amacımız; çağdaş ve kaliteli bir Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimi vererek, öncelikle toplumsal değerlerine sahip çıkan, etkili bir öğretim kültürü kazanan, yeterli bilgi birikimine sahip olan, özgün araştırma yeteneğine sahip olan, teorik bilgisini ve araştırmalarını uygulayabilen, Biyoteknoloji alanında kapsamlı ve yeterli bilgi birikimine sahip, lisansüstü eğitimine hazır, etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN

Prof. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU

Doç. Dr. Aslı YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Buket BAKAN

Arş. Gör. Dr. Tuğba ORAK

Arş. Gör. Şeyda ALBAYRAK

Gen Mühendisliği Bilim Dalı

Gen mühendisliği alanlarında temel bilgilere sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen, araştırmacı, disiplinler arası çalışabilen, üretici ve girişimci gen mühendisleri yetiştirmektir. Amacımız, hem temel bilimlerde sağlam bir altyapıya hem de tasarım, ölçüm ve modelleme gibi mühendislik yetilerine sahip, yurt içi ve yurt dışında araştırma yapabilecek donanıma sahip, ülkemize gen mühendisliği alanında katkı sağlayabilecek üretici ve girişimci gen mühendisleri yetiştiren ve adından söz ettiren bir bölüm olmaktır.

Prof. Dr. Hakan ÖZKAN

Doç. Dr. Yağmur ÜNVER

Arş. Gör. Dr. Sümeyye AKBULUT

Arş. Gör. Elanur TUYSUZ

Genetik Bilim Dalı

Genetik Anabilim Dalı eğitim ve araştırma temelli bir birimdir.  Dersler, laboratuvar uygulamaları ile bir bütünlük içerisinde verilmekte olup, böylece konuların daha iyi öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır.  Öğretim üyeleri, alanlarında sürdürdükleri bilimsel araştırmalara lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de katılmalarını teşvik etmektedirler. Bu yaklaşım öğrencilerimizin eğitimleri boyunca kazandıkları kuramsal temellerin pekiştirilmesine ve birinci elden araştırma deneyimi kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Turgay ŞİŞMAN

Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN

Prof. Dr. Hakan AŞKIN

Prof. Dr. Harun BUDAK

Doç. Dr. Hamid CEYLAN

Dr. Öğr. Üyesi Melike KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KARADAYI

Arş. Gör. Dr. Emine TORAMAN

Mikrobiyoloji Bilim Dalı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı eğitim ve Ar-Ge odaklı bir bölümdür. Kavramsal dersler laboratuvar uygulamaları ile bir bütünlük içerisinde verilmekte olup, böylece konuların daha iyi öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Öğrenciler araştırma projelerine katılma konusunda teşvik edilmekte, katılmak isteyenler bölümün tüm olanaklarından yararlanmaktadır. Anabilim Dalımızın Amacı; Mikrobiyoloji alanında teorik bilgi birikimi ile birlikte laboratuvar becerisi kazandırmak, edindiği bilgi ve becerileri kullanarak toplumun ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bilime ve etiğe saygılı, bilimsel çözümler ve teknoloji üretebilen bilim insanları yetiştirmektir.

Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özkan BALTACI

Arş. Gör. Mehmet Akif ÖMEROĞLU