Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Çıktıları alanla ilişkili ulusal akreditasyon kuruluşu (FEDEK) çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yaşam Bilimleri Temel Alanı, Akademik Ağırlıklı yeterliliklerde yer alan bilgi, beceri ve yetkinlikler göz önünde bulundurularak hazırlanmış, sınıflandırılmış ve eşleştirilmiştir.

Program Çıktıları

PÇ1. Başka bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibidir.

PÇ2. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

PÇ3. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

PÇ4. Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne alarak sorgulayabilir.

PÇ5. Temel kavramları anlayıp yorumlayabilir.

PÇ6. Elde edilen teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi getirebilir.

PÇ7. Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilir.

PÇ8. Dürüst ve paylaşımcı bir şekilde elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme

PÇ9. Kişisel sorumluluk farkındalığı kazanır.

PÇ10. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlayabilir.

PÇ11. Sahip olduğu bilgiyi bulunduğu ortamın düzeyine uygun şekilde aktarabilir.

PÇ12. Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip takım çalışması yapabilir.

PÇ13. Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilir.

PÇ14. Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif olarak rol alabilir.

PÇ15. Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilir.

Program Çıktıları ile FEDEK Çıktılarının Matrislenmesi  

Program Yeterliliklerinin (Çıktılarının) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile İlişkilendirilmesi