Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Öğrenci Deneyimi

Günümüzde Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal gibi sektörlerden adli bilimlere kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Dolayısıyla, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları tıbbi bilimler, adli bilimler, biyomedikal, ilaç ve gıda sanayinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında ve Üniversitelerin, Fen, Tıp, Ziraat, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültelerinde, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yapabilmektedirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında tıp, fen ve mühendislik bilimleri ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet göstermekte olan birimlerle koordineli olarak işbirliğini sürdürmektedir. Bölümümüz, sözü edilen birimlerle ortak araştırma projeleri oluşturmaya devam ederek ilimiz, üniversitemiz ve ülkemizin bilimsel, endüstriyel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisansüstü programı ile araştırma laboratuvarlarımızda araştırma projelerinin yürütülmesi, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi, öğrencilere gelişen teknoloji ve gereksinimler doğrultusunda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırılması, literatür tarama konusunda deneyim ile birlikte deney dizayn etme ve uygulama becerisi kazandırılması, öğrencilerin özgün araştırma projeleri gerçekleştirebilmeleri ve hızla gelişen alanlarda kendilerini sürekli yenilemeleri hedeflenen faaliyetler arasındadır.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: 4 Yıl

Hazırlık Sınıfı: Yok

Yüksek Lisans/Doktora: Var / Var

Mezuniyet İçin;

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): 2.00

Tamamlanması Gereken Toplam Ulusal Kredi/AKTS: 160/240

Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce): 4x4: 16 ulusal kredi, 20 AKTS

Zorunlu Alan Dersi: 102 ulusal kredi, 174 AKTS

Ortak Zorunlu Ders: 12 ulusal kredi, 6 AKTS

Alan Seçmeli Ders: 28 ulusal kredi, 42 AKTS

Üniversite Seçmeli (Alan Dışı) Ders: 12 ulusal kredi, 18 AKTS

Bölümümüzle ilgili kontenjan, puan ve sıralama gibi diğer detaylı bilgilere Yükseköğretim Program Atlası’ndan https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=101411001 ulaşabilirsiniz.