Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında  araştırmaya ihtiyaç duyulan değişik fakültelerdeki (Tıp, Fen-Edebiyat, Ziraat, Mühendislik vb.) ilgili elemanlarla ortak proje imkanı oluşturmak. 

2. Genetik hastalıkların moleküler teşhisi için hastalık taşıyıcıların erken tespiti ile klinik çalışmalara katkıda bulunarak genetik hastalıklar ve sonuçları konusunda çalışmalar yapmak.

3. Alanı ile ilgili seminer, konferans, açık oturum, sempozyum ve kurslar düzenlemek. 

4. Yurt içi ve yurt dışında bu konu ile ilgili yapılan bilimsel faaliyetlere imkan ölçüsünde elemanlar göndererek bilgi ve teknoloji transferi sağlamak. 5. Moleküler Biyoloji ve Genetikle ilgili nitelikli,  üretken ve sorumluluğunun bilincinde “Biyolog” yetiştirmek.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI (2021-2026)

*PDF dosyasının açılması için lütfen bekleyiniz veya sayfayı yenileyiniz