Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Öğretim Amaçları alanla ilişkili ulusal akreditasyon kuruluşu (FEDEK) tanımları, özel sektör firma tercihleri ve sektörel çalışan profilleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

PÖA1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında insanlığa hizmet etmek ve ülkemizin genetik çalışmalar açısından ulusal ve uluslararası arenada yer almasında rol alabilecek nitelikli,  üretken ve sorumluluğunun bilincinde “Biyolog” yetiştirmektir.

PÖA2. Program mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.

PÖA3. Program mezunları yurt içinde ve dışında tıp, tarım, ilaç ve biyomedikal gibi alanları ile ilişkili özel sektör kuruluşlarında ve adli bilimlerle ilgili kamu kurumlarında da istihdam şansı bulabilmektedirler. 

Program Öğretim Amaçlarının FEDEK Çıktıları ile Matrislenmesi