Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sınıf Danışmanlıkları

Sınıf danışmanlarımız Atatürk Üniversitesi Danışmanlık Uygulama Esasları gereğince bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimize 4 yıllık lisans öğrenimleri süresince ders seçimi, öğrenci hareketliliği, kariyer planlama vb. konularda rehberlik etmek üzere her sınıf düzeyi için görevlendirilen 1 öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

Akademik Danışmanlıklar

Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin üniversite yaşamlarında ve daha sonrasında bilinçli karar alabilmelerini sağlayabilmek için onları doğru bilgilendirmek, akademik ve mesleki ilgi alanlarına yönlendirebilmek amacıyla 2019 yılı güz dönemi itibariyle sınıf danışmanlıklarına ek olarak Akademik Danışmanlık uygulanmaktadır. 

Akademik kadromuzda yer alan öğretim üyelerimiz haftalık programlarının en az 2 saatini bu uygulamada sorumlu oldukları öğrencilere rezerve etmişlerdir.

Çift Anadal Yandal Koordinatörü: Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL