Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Staj

Bölümümüzde öğrenim gören lisans öğrencileri mezuniyet hakkı kazanabilmek için 3. sınıf (6. dönem) bahar dönemi bitiminde 30 iş günü zorunlu staj eğitimini tamamlamak zorundadırlar.

Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları MADDE 7 – (1) gereğince öğrenciler eğitim-öğretim ve sınav dönemleri dışında staj yapabilirler. 

Ancak, ilgili eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırdığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler  eğitim öğretim ve sınav dönemleri içerisinde de staj yapabilirler. 

Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar. Ancak, haftada en fazla 9 saat derse devam yükümlülüğü olan öğrenciler normal eğitim-öğretim dönemi, bütünleme veya yaz okulu süresinde ilgili yönetim kurulunun onay vermesi halinde staj yapabilirler.

Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları‘na ulaşabilmek için lütfen tıklayınız