Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bölümümüzde uygulanan öğretim planları (müfredatlar) “Atatürk Üniversitesi Lisans Programlarında Yapılan Müfredat Güncelleme Çalışmaları” kapsamında, ilgili akreditasyon kurumu (FEDEK) gereksinimleri de göz önünde bulundurularak güncellenmiş ve geçmiş yıllardaki tüm öğretim planları tek bir öğretim planı altında birleştirilmiştir.

1. Sınıf

2. Sınıf3. Sınıf4. SınıfSeçmeli Dersler