Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sınıfın dışında, toplumun içinde…

Birimimiz, eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alarak, eğitim ve araştırma olanaklarını ve çıktılarını kamu yararına dönüştürmeyi amaçlayarak toplumsal katkıyı ön plana çıkarmayı temel politika olarak benimsemektedir. Bu bağlamda birimimizin ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını artırmak için disiplinli ve çözüm odaklı, bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve bilime katkı sağlayacak bir ortamın hazırlanması stratejik bir hedef olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi öncülüğünde Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde bölümümüz öğretim üye ve elamanları tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen bazı Toplumsal Duyarlılık Projelerine ait bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

*PDF dosyasının açılması için lütfen bekleyiniz veya sayfayı yenileyiniz