Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

Kalite Politikası

Katılımcılık ve kapsayıcılığı, çok yönlülük ve paydaşlığı, sürdürülebilirliği, ortak gereksinim-beklentileri ve kurumsal misyon-vizyonumuzu içermektedir. Bu kurumsal kalite politikamız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar:
 
– Eğitim-öğretim alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında tüm eğitim faaliyetlerinde; sürdürülebilir, kapsayıcı, iş birliğine ve akreditasyona açık, ihtiyaç merkezli bir eğitim hizmeti vermek,

– Bilimsel araştırma alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; araştırmacıların ve paydaşların proje tekliflerine eğitim kapsamında destek vererek özgür ve bağımsız bilimsel araştırmaları yürütmelerine katkı sağlamak,

– Yönetim ve organizasyon alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; Kurumumuzun tüm eğitim ve idari birimlerindeki kurumsal iç işleyiş süreçlerinin; katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, takım ruhu odaklı, değişim ve gelişim motivasyonunu içeren kurumsal sürdürülebilirlikle yürütmek,

– Toplumsal gelişime katkı alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası alandaki sorunların çözümüne, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel araştırma odaklı sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla katkı sunmak.